SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

40.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 31/07) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. studenoga 2008. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 26/08) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2008. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 16.200,00

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 146.495,45

. tekuće donacije - ambulanta Baška 10.000,00

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 7.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 57.200,00

. jednokratna novčana pomoć 16.300,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 8.400,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 10.016,20

. pomoć u prigodi blagdana (novčana i

namirnice) 15.000,00


UKUPNO: 319.245,65

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2142-03-08-8

Baška, 25. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr