SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 43. Petak, 14. studenog 2008.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju odredbe članka 14. zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. i 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 28. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
O I . IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/07-08/1

Ur. broj: 2142/05-01-08-11

Malinska, 28. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna O  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr