SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA VRBNIK
Općina Vrbnik

Općina Vrbnik

4.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 35. sjednici održanoj dana 10. veljače 2004. godine donijelo

DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građevinsko području Općine Vrbnik podijeljeno je na četiri zone:

1. zona - granica: sve parcele koje imaju izlaz na javnu površinu ulica Bočina do T1.4 (Vrbnik-sjever), Japnenica, Trg Sv. Ivana, Supec, D. Parčića do T2-1 (Supeška)

- DPU Vrani

- ugostiteljsko turistička namjena (zone T)

- sportsko-rekreacijska namjena (zone R)

2. zona - naselje Vrbnik, iznad kote od 35 m nadmorske visine i 200 m od mora

- komunalno servisna zona Zabrdi (Odlukom oslobođeno plaćanje)

- naselje Risika, osim zaseoka Glavica, Paprata i Grmovini

3. zona - Mestinjak istok i zapad (zona poslovne namjene)

- Mali Drmuni (zona poslovne namjene)

- Garica i zaseoci Glavica, Paprata i Grmovini

- Garica (zona poslovne namjene)

4. zona - Kampelji i ostalo

Ako granica zone presjeca građevinsko zemljište isto se svrstava u cijelosti u kvalitetniju zonu.

Koeficijenti zone kojima se valorizira razlika u tržišnoj cijeni zemljišta su sljedeći:

1. zona - 1,00

2. zona - 0,75

3. zona - 0,50

4. zona - 0,30«

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Namjena prostora objekta ili dijela objekta revalorizira se koeficijentima:

- stambeni objekti i svi pomoćni objekti ili dijelovi objekata - 1,0

- objekti ili dijelovi objekata u uslužnoj gospodarskoj namjeni - 0,95

- objekti ili dijelovi objekata u proizvodno-gospodarskoj namjeni - 0,50

- objekti ili dijelovi objekata koji koriste samo zemljište, otkriveno ili nadstrešnice, na površinu korisnog i pomoćnog zemljišta, objekti poljoprivredne namjene - 0,20.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-03/01-04/1

Ur. broj: 2142-07-03-04-1

Vrbnik, 10. veljače 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v.r., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr