SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

55.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne

novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra za gradnju kanalizacijskog sustava Draga - III. faza

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Raba (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) utvrđuje, da je dio pomorskog dobra uređen Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga (»Narodne novine« broj 38/ 07) i Rješenjem o utvrđivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Supetarska Draga, na dijelu poluotoka Fuža; Klasa: UI/I 342-01/08-01/135, Ur. broj: 530-04-08-2 od 23. srpnja 2008. godine s klauzulom pravomoćnosti od 13. kolovoza 2008. godine, pomorsko dobro koje će trgovačko društvo Vrelo d.o.o. iz Raba, Palit 68, (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) koristiti za radove na izgradnji kanalizacijskog sustava Draga - III. faza.

Članak 2.

Ovlašteniku koncesije dodjeljuje se koncesija radi posebne upotrebe pomorskog dobra za gradnju kanalizacijskog sustava Draga - III. faza, prema glavnom projektu izrađenom od tvrtke HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke, F. Čandeka 23B, oznake projekta 394, od prosinca 2006. godine.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra namjene iz članka 2. ove Odluke daje se na rok od 20 godina.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije u obvezi je davatelju koncesije za korištenje pomorskog dobra iz točke 2. ove Odluke plaćati godišnju naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije je dužan koristiti pomorsko dobro posebne namjene sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke pristupiti zaključenju Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Ugovorom o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra regulirat će se prava i obveze ovlaštenika koncesije na području korištenja pomorskog dobra, zaštite okoliša, sigurnosti plovidbe i održavanja.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-54

Rab, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr