SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

53.

Temeljem članka 5. i 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/ 08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Raba

Članak 1.

Sudionici zaštite i spašavanja su fizičke i pravne osobe, izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, središnja tijela državne uprave i operativne snage zaštite i spašavanja.

Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite dio su operativnih snaga.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Raba osniva se i imenuje Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Raba.

Članak 2.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Raba imenuju se:

1. BORIS MAHIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, zapovjednik,

2. ZDENKO KOŠAROŠ, viši stručni referent za analitiku u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

3. ŠIME PAPARIĆ dr. med., vijećnik Gradskog vijeća, član,

4. BERISLAV DUMIĆ, vijećnik Gradskog vijeća, član

5. IVICA KAC, predstavnik TD »Vrelo«, član,

6. ZDRAVKO STANIČIĆ, predstavnik TD »Dundovo«, član,

7. SLAVKO PERKIĆ, predstavnik Kluba podvodnih aktivnosti »Amfora«, član,

8. MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj GD Crvenog križa Rab, član.

Članak 3.

Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Raba mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika, putem Županijskog centra 112.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-58

Rab, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr