SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

51.

Temeljem članka 9. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 11. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja Grada Raba

Članak 1.

ZORAN DUMENČIĆ razrješuje se članstva u Stožeru zaštite i spašavanja Grada Raba na koju dužnost je bio imenovan na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 30. svibnja 2008. godine.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba imenuju se:

- MIRKO UMILJENOVIĆ, direktor Trgovačkog društva »DUNDOVO«

- BORIS MAHIĆ, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Raba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-57

Rab, 28. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr