SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

108.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 26. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/07 i 21/08) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 30. listopada 2008. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na zaduživanje
Županijske lučke uprave Cres

I.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Cres za kreditno zaduženje u iznosu od 1.700.000,00 kuna kod Erste & Steiermaerkische bank d.d. Rijeka i to pod sljedećim uvjetima:

1. Predmet ponude: usluga kreditiranja putem dugoročnog novčanog kredita za

financiranje nepredviđenih radova na produženju glavnog mula u luci Cres;

2. Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit

3. Rok povratka: 120 mjeseci nakon počeka koji istječe 31. 12. 2009. g.

4. Dinamika otplate glavnice kredita: 20 polugodišnjih rata

5. Nominalna kamatna stopa: tromjesečni EULIBOR +2,1 p.p. godišnje

6. Efektivna kamatna stopa: promjenjiva

7. Metoda obračuna kamate: proporcionalna

8. Naknada za odobrenje kredita: 0,00% kuna na iznos kredita jednokratno

9. Iznos kamata: 775.145,01 kuna

10. Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i obična zadužnica korisnika kredita

11. Ukupna vrijednost kredita: 2.475.145,01 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/82

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr