SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

107.

Na temelju članka 162., stavak 3., a u svezi s člankom 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština, na sjednici 30. listopada 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska
županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 32/05, 38/05, 23/06, 39/06, 43/06, 50a/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 12/07, 35/07, 40/07, 50/07, 5/08 i 21/08).

- u glavi I, - točka 27, koja se odnosi na Osnovnu školu Jurja Klovića, Tribalj riječi »Adriana Gašparović« zamjenjuju se riječima Dunja Čović.

II.

Utvrđuje se da je Adriani Gašparović prestao mandat u Školskom odboru.

III.

Novoimenovanoj članici Dunji Čović mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/80

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr