SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

102.

Na temelju članka 35. točke 3. i članka 92. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/59 i 109/07), članka 28. točka 10. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pro

Županija

čišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) i članka 81. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 28/01, 16/04, 4/07, 12/07 - pročišćeni tekst, 40/07, 50/07 i 35/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 30. listopada 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o razrješenju člana Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije zaduženog za područje
pomorstva i prometa

I. IVO ZRILIĆ, na vlastiti zahtjev, razrješava se dužnosti člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije zaduženog za područje pomorstva i prometa.

II. Ivu Zriliću prava na temelju obavljanja dužnosti člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije prestaju s danom 30. listopada 2008. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/75

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr