SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 42. Ponedjeljak, 3. studenog 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

100.

Na temelju članka 1. stavka 4. Zakona o privatizaciji (»Narodne novine« broj 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici održanoj 30. listopada 2008. godine, donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o privatizaciji trgovačkog društva
»Ceste - Rijeka« d.o.o. Rijeka

Članak 1.

U Odluci o privatizaciji trgovačkog društva »Ceste- Rijeka« d.o.o. Rijeka (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 01), u članku 3. stavku 1. riječi »60% (šezdesetposto)« zamjenjuju se riječima »70% (sedamdesetposto)«.

U stavku 2., točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Prodajom bez popusta

1.270 (slovima: tisućudvjestosedamdeset) poslovnih udjela Društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti 1.270.000,00 kuna (milijundvjestosedamdesettisućakuna) što čini 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva, procijenjene vrijednosti od 2.161.379,80 kuna (dvamilijunastošezdesetjednutisućutristosedamdesetdevetkunaiosamdesetlipa), nominalne vrijednosti poslovnog udjela po =1.000,00 kuna (tisućukuna), po procijenjenoj vrijednosti poslovnog udjela od 1.701,00 kuna (slovima: tisućusedamstojednakuna), uz mogućnost obročne otplate na rok do najviše 1 (jedne) godine.

Prilikom prodaje naprijed označenih poslovnih udjela pravo prvenstva kupnje ima trgovačko društvo »Ceste- Rijeka« d.o.o.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi »točke 1. i točke 2.« brišu se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/74

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 30. listopada 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=580&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr