SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 16. listopada 2008., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 08/08) mijenja se i glasi:

»U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 559.050,00 kuna za:

1. redovni rad knjižnica

Mošćenička Draga i Brseč kn 53.050,00

2. nabava knjiga i knjižne građe kn 30.000,00

3. finaciranje redovnih aktivnosti

Udruga iz oblasti kulture kn 10.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - redovna

djelatnost kn 23.000,00

5. Katedra čkavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - trajna kulturna

dobra kn 20.000,00

6. Pjevački zbor »Sv.Andrija« kn 13.000,00

7. Potpore za tiskanje knjiga kn 10.000,00

8. Projekti u kulturi izvan

područja Općine kn 50.000,00

9. Tradicijski običaji - maškare kn 15.000,00

10. Obnova i zaštita nepokretnih

kulturnih dobara kn 335.000,00«

Članak 2.

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/13

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 16. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr