SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na osnovi točke 2. članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 13/98) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u športu za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa javnih potreba u športu za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 08/08) mijenja se i glasi:

Sredstva za provođenje redovnih i natjecateljskih aktivnosti raspoređuju se:

1. ŠD »DRAGA« Mošćenička Draga kn 74.700,00

2. NK »DRAGA« Mošćenička Draga kn 195.000,00

3. BK »DRAGA« Mošćenička Draga kn 8.000,00

3. Ostalim udrugama po zahtjevima kn 20.000,00

Članak 2.

I. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/14

Ur. broj: 2156/03-08-1

M. Draga, 16. listopada 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr