SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

39.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 20. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 22/06 i 29/08) mijenja se kako slijedi:

»Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.883.400,00 kuna, a raspoređuju se za:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 550-01/08-01-9

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 20. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Progra  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr