SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

37.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 20. listopada 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu

Članak 1.

U članku 3. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ«) iznos »1.052.760,00« zamjenjuje se iznosom »1.067.760,00«.

Članak 2.

U članku 4. iznos »894.140,00« zamjenjuje se iznosom »909.140,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 601-02/08-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 20. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr