SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 40. Ponedjeljak, 27. listopada 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

36.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst - »Službene novine PGŽ« broj 08/08), Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na 25. sjednici održanoj 20. listopada 2008. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2008. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2008. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ova izmjena Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/ 08-01-59

Ur. broj: 2193-01-02/ 08-01-2

Vrbovsko, 20. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

I. izmjena Programa održavanja komunalne  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr