SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« RH broj 54/88) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj dana 1. listopada 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju imena ulica na području
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja sa Riječkom ulicom kod kućnog broja 1, pa do kraja ulice, odnosno spoja sa TN Novi Resort kao i odvojku do Jadranske magistrale - D8 (koji se nalazi na sredini iste) određuje se ime »Ulica hrastić«.

Dio Riječke ulice je stavljen izvan upotrebe izgradnjom novog prilaza sa D8 sukladno DPU Obala Petra Krešimira IV., imenovanog kao Ulica hrastić iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja sa Ulicom Antona Mataije do poslovne zone Pavlomir određuje se ime »Novljansko polje«.

Članak 3.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja sa novoimenovanom ulicom Novljansko polje do Studeca određuje se ime »Vinska cesta«.

Članak 4.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja Ulice Antona Mataije (kod raskršća, odnosno spoja sa novoimenovanom ulicom Novljansko polje) kroz poslovnu zonu, a prema UPU Poslovne zone Zapad, gdje se kod poslovne zgrade KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. račva u dva kraka koja se ponovno spajaju, određuje se ime »Dubrova«.

Članak 5.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja sa Ulicom Prisika između kućnih brojeva 21 i 23 do izgrađenih objekata kod vodospreme (koji pripadaju novoimenovanoj ulici) određuje se ime »Prilaz Prisika«.

Članak 6.

Novoizgrađenom dijelu ulice u Novom Vinodolskom koja se nastavlja na ulicu Nova Krasa i proteže se do spoja sa ulicom Šija također se određuje ime »Nova Krasa«.

Članak 7.

Novoimenovanoj ulici u Novom Vinodolskom koja se proteže od spoja s ulicom Nova Krasa (kod nogometnog igrališta) do spoja sa Zagonjskom ulicom i Krminskom određuje se ime »Bahalin«.

Članak 8.

Novoimenovanoj ulici u Povilama koja se proteže od spoja sa Ulicom 19. dalmatinske divizije kod kućnog broja 19 do kraja ulice određuje se ime »Ulica Gaj«.

Članak 9.

Novoizgrađenom dijelu ulice u Klenovici koja se proteže od spoja sa Ulicom Marije Rice do ugostiteljske zone, kao produžetku postojeće određuje se također ime »Ulica Marije Rice«.

Članak 10.

Novoimenovanoj ulici u Smokvici koja se proteže od spoja sa Krmpotskom ulicom, iznad kućnog broja 1, ulica Pločice, određuje se ime »Prilaz Krmpotska«.

Članak 11.

Novoimenovanoj ulici u Smokvici koja se proteže od spoja ulica Krmpotska ulica i Vrilo određuje se ime »Krčevina«.

Članak 12.

Novoimenovanoj ulici u Smokvici koja se proteže od spoja sa Krmpotskom ulicom nasuprot kućnog broja 11a, određuje se ime »Punta«.

Članak 13.

Novoizgrađenom dijelu ulice u Smokvici koja se proteže od spoja sa Dugačkom ulicom do novoizgrađenih objekata u produžetku iz te ulice, također se određuje ime »Dugačka ulica«.

Članak 14.

Grafički prikaz ulica iz članka 1. do članka 13. ove Odluke sastavni je dio Odluke i nije predmet objave.

Članak 15.

Označavanje novih nazivlja ulica iz ove Odluke izvršit će Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-50/1

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 2. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=577&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr