SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju II. izmjene i dopune Programa tekućeg
investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2008. godini

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama programa utvrđuje se tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Delnica za tekuću 2008. godinu.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-04/07-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-5

Delnice, 16. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

Odluka o donošenju II. izmjene i dopune   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr