SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 39. Četvrtak, 23. listopada 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

50.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine donosi

ODLUKU
o donošenju II. izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/07-01/31

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-08-5

Delnice, 16. listopada 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

Odluka o donošenju II. izmjene i dopune   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr