SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/ 07), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 12. rujna 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =750.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI

PRIHODI =3,830.000,00 kn


UKUPNO: =4,630.000,00 kn


Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ove Izmjene i dopune programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE =480.000,00 kn

Izvor: - komunalni doprinos =337.500,00 kn

- ostali proračunski prihodi =142.500,00 kn

1. Uređenje parkirališta =280.000,00 kn

2. Javni WC =100.000,00 kn

3. Uređaji, strojevi i oprema =100.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE =0,00 kn

C) JAVNA RASVJETA =1.200.000,00 kn

Izvor: - komunalni doprinos =225.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =975.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete =1,175.000,00 kn

2. Oprema za novogodišnju rasvjetu =25.000,00 kn

D) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA =1,860.000,00 kn

Izvor: - naknada za priključke =50.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =1,810.000,00 kn

1. Izgradnja sigurnosnog ispusta CS2

San Marino =70.000,00 kn

2. Izgradnja idejnog projekta pročiščivača

otpadnih voda =30.000,00 kn

3. Izgradnja pristupne ceste prema

odlagalištu =10.000,00 kn

4. Izgradnja glavnog projekta sanacije

odlagališta Sorinj =60.000,00 kn

5. Izgradnja kanala na Rajskoj plaži =40.000,00 kn

6. Projektna dokumentacija za sigurnosni

ispust CS3 i CS4 =50.000,00 kn

7. Projektna dokumentacija za sanaciju

ispusta CS3 i CS4 (Ambul.) =50.000,00 kn

8. Izgradnja odvodnje i DTK mreže

prema Sorinju =1,550.000,00 kn

E) GROBLJA =500.000,00 kn

Izvor: - komunalni doprinos =187.500,00 kn

- ostali općinski prihodi =312.500,00 kn

1. Zemljište za proširenje groblja =100.000,00 kn

2. Izgradnja mrtvačnice i uređenje

groblja =300.000,00 kn

3. Projektna dokumentacija za

mrtvačnicu =100.000,00 kn

F) OPSKRBA PITKOM VODOM =530.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =530.000,00 kn

1. Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =280.000,00 kn

2. Izgradnja hidrantske mreže =250.000,00 kn

G) GRADNJA OBJEKATA I

UREĐENJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA PRIJEVOZ PUTNIKA =60.000,00 kn

Izvor: - ostali proračunski prihodi =60.000,00 kn

1. Izgradnja autobusne čekaonice =60.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Poglavarstva Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-08-19

Lopar, 12. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr