SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 37/05 i 7/06) i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije Stara Sušica

Članak 1.

Imenuje se Juraj Starčević, dipl. oec. za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-08-07

Fužine, 15. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr