SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/02 i 37/07) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/05, 07/06 i 06/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Fužine

Članak 1.

Koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Fužine dodjeljuje se trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o., Industrijska ekologija i zaštita okoliša iz Rijeke, Korzo 40/II.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Fužine dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina.

Rok počinje teči danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će plaćati naknadu za koncesiju u visini 6 % naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu na osnovi gotovinskih računa i faktura.

Obračun će se vršiti mjesečno za prethodni mjesec uz dostavu izvještaja sa specifikacijom izvršenih usluga.

Članak 4.

Koncesionar se obvezuje obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Fužine vršiti po cijenama koje su nakon provedenog postupka javnog natječaja prihvaćene od strane Općine Fužine.

Članak 5.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo Općine Fužine da sklopi Ugovor o koncesiji sa trgovačkim društvom iz čl. 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/08-01/04

Ur. broj: 2112/03-01-08-05

Fužine, 15. rujna 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr