SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

133.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 16. rujna 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na
području Grada Rijeke

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/06).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/83-124

Ur. broj: 2170-01-10-08-1

Rijeka, 16. rujna 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr