SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

131.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 25. stavku 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/96, 7/97, 16/98, 24/98, 28/99, 6/00, 22/00, 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 7/04, 2/05, 28/06 i 13/ 08) »TABELA UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE« mijenja se i glasi:

Članak 2.

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi sadašnji zakupnik kojemu je nakon stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08) istekao ugovor o zakupu poslovnog prostora, a koji do dana stupanja na snagu ove Odluke nije obnovljen sukladno članku 14a. Odluke, utvrdit će se sukladno Tabeli iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/122

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr