SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

129.

Na temelju članka 58. stavka 1., a u svezi s člankom 78. stavkom 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/ 08 i 96/08) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice) od ponedjeljka do subote na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Ovom se Odlukom određuje i radno vrijeme prodavaonica nedjeljom na području Grada za razdoblje do 1. siječnja 2009. godine.

Članak 2.

Radno vrijeme prodavaonice od ponedjeljka do subote trgovac određuje samostalno, na način da započne s radom najranije u 6.00 sati, a završi s radom najkasnije u 24.00 sata.

Članak 3.

Radno vrijeme prodavaonice nedjeljom trgovac određuje samostalno, na način da započne s radom najranije u 7.00 sati, a završi s radom najkasnije u 22,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prodavaonice i kiosci za prodaju prehrambenih proizvoda i trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnice) mogu započeti s poslovanjem najranije u 6.00 sati, a završiti najkasnije u 22.00 sata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr