SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

127.

Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. Rijeka putem dugoročnog novčanog kunskog kredita u iznosu od 26.000.000,00 kn, s valutnom klauzulom u EUR kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka za financiranje nabavke autobusa pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/119

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr