SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

126.

Na temelju odredbe članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 27/97, 47/99 i 35/ 08), članka 25. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na sjednici 15. rujna 2008. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/125

Ur. broj: 2170-01-10-08-3

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr