SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

122.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08), članka 41. Statuta Osnovne škole »Centar«, članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 47/ 06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora
Osnovne škole »Centar«

I.

Razrješuje se član Školskog odbora Osnovne škole »Centar« Boris TURČIĆ.

II.

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole »Centar« imenuje se Roberta HLAČA MLINAR, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/08-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr