SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Temeljem članka 45. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 34. sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata 31. 12. 2007.

Članak 1.

Grad Kastav je u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine ostvario:

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.042.692,00 kuna

- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.575.242,98 kuna

- višak primitaka od financijske imovine i obveza u iznosu od 4.536.306,93 kune.

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja u 2007. godini u iznosu od 3.602.452,29 kuna, proizašao iz namjenskih prihoda od sufinanciranja cijene usluga komunalnih društava »Čistoća«, »Autotrolej« i »Vodovod i kanalizacija«, raspodjeljuje se za pokriće izdataka za dane zajmove komunalnim društvima »Čistoća«, »Autotrolej« i »Vodovod i kanalizacija«.

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 350.000 kuna, proizašao iz namjenskih prihoda, odnosno kapitalnih pomoći raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 4.

Primici od zaduživanja u iznosu od 7.998.740,92 kune raspodjeljuju se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 5.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 435.513 kuna pokriva se iz viška prihoda od nefinancijske imovine proizašlog iz ranijih godina.

Članak 6.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.790.989,06 kuna raspodjeljuje se za pokriće preostalog manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 7.

Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.299.250,65 kuna, koji je proizašao iz ostvarenih prihoda komunalnog doprinosa u iznosu od 1.030.299,60 kuna, tekućih pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 30.000 kuna, poreza na promet nekretnina u iznosu od 1.675.000 kuna, te poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.563.951,05 kuna, raspodjeljuje se u 2008. godini kako slijedi:

- kapitalne pomoći »Bršjanovac« d.o.o. za projekt i izgradnju parkirališta i stepeništa ispod dječjeg vrtića u iznosu od 222.309,96 kuna,

- kapitalne pomoći »Bršjanovac« d.o.o. za izgradnju nogostupa Ćikovići - Rubeši u iznosu od 100.000,00 kuna,

- kapitalne pomoći »Bršjanovac« d.o.o. za izgradnju ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama u iznosu od 707.989,64 kune,

- tekuće i investicijsko održavanje gradskih zidina u iznosu od 30.000,00 kuna,

- kapitalne pomoći »Bršjanovac« d.o.o. za izgradnju ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama u iznosu od 3.238.951,05 kuna.

Članak 8.

Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 140.018,30 kuna, proizašao od primljenih otplata glavnice danih zajmova, koristit će se u 2008. godini za otplatu zajma Zagrebačke banke, odnosno za pokriće manjka primitaka od financijske imovine u 2008. godini.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-6

Kastav, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, d.i.g., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr