SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/00, 129/05 i 109/08) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 34. sjednici održanoj dana 25. rujna 2008. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu i tehničku kulturu

Članak 1.

Irena Jurdana imenuje se za predsjednika Odbora za kulturu i tehničku kulturu umjesto pok. Darka Dekovića.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/6

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-5

Kastav, 25. rujna 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr