SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

94.

Na temelju točke 6. Poglavlja III. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/ 01) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko- stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/00, 13/02, 10/04, 4/06, 43/06 i 55/06 - pročišćeni tekst) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Županijski eko-stožer imenuju se:

1. Zlatko Komadina - župan, voditelj

2. Stipe Karaula - Ured državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije, zamjenik voditelja

3. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, zamjenik voditelja

4. Miljenko Vidak - Policijska uprava Primorsko-goranska, Operativno-komunikaciji centar, zamjenik voditelja

Goran Gašpert - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, zamjenik člana

5. Cvetko Špralja - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

Lenjinka Juričić-Mamilović - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, zamjenica člana

6. Marinko Dumanić - predsjednik Županijske skupštine, član

mr. sc. Slavko Štambuk - predsjednik Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zamjenik člana

7. mr. sc. Ivo Afrić - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, član

Marijan Drabik - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, zamjenik člana

8. Slavko Gauš - Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, član

Tomislav Miloš - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, zamjenik člana

9. Nevia Kružić - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjel za zaštitu mora i tla, članica

10. prof. dr. sc. Vladimir Mićović - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

mr. sc. Nada Matković - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zamjenica člana

11. Srđan Škunca - Grad Rijeka, član

Ljubomir Stojnić - Grad Rijeka, zamjenik člana

12. Miroslav Uljan - Općina Kostrena, član

Zlatko Perović - Općina Kostrena, zamjenik člana

13. Stipe Vučemilo - Općina Omišalj, član

Nataša Domišljanović - Općina Omišalj, zamjenica člana.«

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke članstva u Županijskom eko-stožeru razrješavaju se Dunja Serdinšek, Davor Vičević i Ljiljana Buljan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/71

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 25. rujna 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=00001&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr