SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

92.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05 i 16/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda
u Malom Lošinju

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Malom Lošinju imenuju se:

1. Dunja Orlić, Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 76

2. Franjo Mavrović, Nerezine, Marinculićeva 9

3. Marko Vuljan, Mali Lošinj, Sveti Martin 54

4. Josip Fornarić, Cres, Grabar 11

5. Petar Miočić, Cres, Jadranska obala 33

6. Sergio Negovetić, Cres, Grabar 28

7. Tomislav Gospodnetić, Mali Lošinj, Zagrebačka 30

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovo imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/70

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 25. rujna 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr