SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 35. Petak, 26. rujna 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

90.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćen tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na sjednici 25. rujna 2008. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj
VIII/104 »Veli Lošinj«

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/ 104 »Veli Lošinj« (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. Zdenko Antešić, član Županijskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo, predsjednik,

2. Đanino Sučić, član Županijske skupštine, član

3. Željko Brajdić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, član

4. Gari Capelli, gradonačelnik Grada Malog Lošinja, član

5. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, član.

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Kazimir Janjić, član Županijskog poglavarstva zadužen za turizam i ugostiteljstvo,

2. Dalibor Šoštarić, v.d. ravnatelja Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu,

3. Marko Modrić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

4. Gaetano Negovetić, gradonačelnik Grada Cresa,

5. Čedomir Miler, ravnatelj Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su sljedeći:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj« u zakup;

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«.

Komisija provodi postupak sukladno Uputstvu za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 43/06).

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Komisije.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/69

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 25. rujna 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=573&mjesto=00001&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr