SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06) i članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2008. godine, donijelo je

1. IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

I.

Članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini (»Službene novine PGŽ« broj 08/08) mijenja se i glasi:

1. Izmjenom i dopunom Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2008. godini, vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:

II.

1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-08-4

Punat, 28. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=571&mjesto=51521&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr