SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

25.

Temeljem članka 6. i članka 68. st. 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 14. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2008. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
PLANA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 1. Plana Proračuna Općine Punat za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/07) mijenja se i glasi:

»I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

I . Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2008. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Klasa: 400-08/08-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-08-12

Punat, 28. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Opći  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=571&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr