SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

35.

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 40. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/06 i 7/06), Općinsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 7. kolovoza 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Općinsko poglavarstvo Općine Klana, temeljem članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) utvrđuje potrebu provođenja PRETHODNE RASPRAVE o Nacrtu prijedloga URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA K6 - POSLOVNE ZONE MJEŠOVITE NAMJENE »ŠKALNICA« TE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA K3 - POSLOVNE ZONE MJEŠOVITE NAMJENE »POD KLANAC«

II.

PRETHODNA RASPRAVA se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana.

III.

Poziv za sudjelovanje u PRETHODNOJ RASPRAVI uputiti će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima, kao i sudionicima prema popisu u privitku ovog Zaključka.

IV.

PRETHODNA RASPRAVA održat će se u ponedjeljak 18. kolovoza 2008. godine u 12,00 sati u Općini Klana.

Stručni izrađivač Plana je Geoprojekt d.d. iz Rijeke, Zananova 1/II, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade Plana.

Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem, na adresu Općinskog poglavarstva Općine Klana, zaključno sa 28. kolovozom 2008. godine.

V.

Provođenje PRETHODNE RASPRAVE objavit će se u Novom listu i oglasnoj ploči Općine Klana.

Prihvaća se tekst objave.

VI.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/79

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 7. kolovoza 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Ivan Šnajdar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr