SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

34.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 4. kolovoza 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Klana za 2007. godinu, KLASA: 041-01/08-01/17, URBROJ: 613-10-08-5 od 25. srpnja 2008. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/38

Ur. broj: 2170-06-08-01-01

Klana, 4. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr