SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

33.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 4. kolovoza 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Općine Klana za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 06/08) mijenja se članak 3. i glasi:

»Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Klana provodi se financiranjem sljedećih aktivnosti:

1. potpora DVD Klana 90.000,00 kuna

2. potpora DVD Škalnica 90.000,00 kuna

3. suorganizacijom izložbi 5.000,00 kuna

4.potpora Udruženju obrtnika
V-K-K-J 27.000,00 kuna

5. rad Multimedijskog centra 505.435,00 kuna«.

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Općine Klana za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/03

Ur. broj: 2170-06-08-01-02

Klana, 4. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr