SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 4. kolovoza 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana
za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/08) mijenja se članak 2. i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 35.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 16.627,10 kuna

-tekuće donacije Udruzi umirovljenika
Općine Klana 15.000,00 kuna

-kapitalna donacija Društvu za
povjesnicu - arheološki radovi 120.000,00 kuna

2.Ulaganja i financiranje djelovanja
objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 32.000,00 kuna

-izdaci za tekuće i investicijsko održavanje
kina i društvenih domova 10.000,00 kuna

- uređenje stare škole u Brezi 12.600,00 kuna

- uređenje sale u Studeni (mješač zraka) 43.000,00 kuna

-multimedijalni centar - materijalni
troškovi, nabava opreme i knjiga 505.435,00 kuna

- unutarnje uređenje kina 50.000,00 kuna

- uređenje Etnografske kuće 13.000,00 kuna

- uređenje spomenika u Studeni 173.000,00 kuna

-uređenje sakralnih i drugih
spomenika kulture 40.000,00 kuna

- uređenje društvenog prostora u Liscu 400.000,00 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

-organizacija izbora za najljepšu
okućnicu i balkon 4.500,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 25.000,00 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 45.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 55.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 2.526,00 kuna

- arhiviranje materijala 3.000,00 kuna

4. Ostali programi

-sufinanciranje izdavanja Vjesnika
Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Internet portal Općine Klana 15.000,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 63.500,00 kuna

- izdavanje monografije Općine Klana 70.000,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 25.000,00 kuna«.

Članak 2.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/02

Ur. broj: 2170-06-08-01-02

Klana, 4. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr