SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 33. Utorak, 2. rujna 2008.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 04. kolovoza 2008. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu (»Službene

novine Primorsko-goranske županije« broj 06/08) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 500.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 2.334.500,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) Nabavka zaštitnih ograda 18.500,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 18.500,00 kuna

b) uređenje školskih stepenica 235.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 150.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 83.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

c) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

d) otkup zemljišta za uređenje

javnih površina 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

e) geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) projektna dokumentacija 13.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.000,00 kuna

g) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

h) uređenja zida na Liscu 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

i) uređenje okoliša zgrade

Općine Klana 266.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 266.000,00 kuna

j) uređenje parkova (općina, HŠ, pošta) 86.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 86.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje zida u Vinodolcu 95.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

- komunalni doprinos 90.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje

Klana 400.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 400.000,00 kuna

c) projekt nogostupa kroz naselje Klana 60.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 60.000,00 kuna

d) otkup zemljišta za izgradnju

nogostupa kroz naselje Klana 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

e) izrada izvedbenog projekta ceste

u RZ Vojarna Klana 63.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 63.000,00 kuna

f) uređenje ceste kroz RZ Vojarna

Klana (iskop, nasip, tampon) 505.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 505.000,00 kuna

g) usluge nadzora 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

h) geodetsko-katastarske usluge 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

i) uređenje zaobilaznice na Liscu 120.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 120.000,00 kuna

j) prometna signalizacija 13.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 13.000,00 kuna

k) uređenje ceste Kalužica 285.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 60.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 225.000,00 kuna

l) izmjena projekta uređenja

ceste Kalužica 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

m) otkup zemljišta za izgradnju cesta 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 30.000,00 kuna

n) uređenje potpornog zida Predboršt 65.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 65.000,00 kuna

3. Opskrba pitkom vodom

a) izgradnja vodovoda u RZ Vojarna

Klana 240.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 240.000,00 kuna

b) sufinanciranje izgradnja vodovoda

Za Vrh Studena 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 40.000,00 kuna

4. Prijevoz putnika

a) autobusna čekaonica Sv. Rok 27.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 27.000,00 kuna

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2008. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/08-01/1

Ur. broj: 2170-06-08-01-02

Klana, 4. kolovoza 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr