SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), točke 30. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini (»Narodne novine« broj 18/06) i članka 20. stavak 1. i 2. Poslovnika Poglavarstva Općine Lopar (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 53/06) Poglavarstvo Općine Lopar, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja otoka Raba, u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2008. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na Mačevom vrhu na kojem će se od 1. lipnja do 31. kolovoza tekuće godine obavljati svakodnevno dežurstvo, u vremenu od 9,00 do 17,00 sati.

U danima velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju do 2 osmatrača. Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum, ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) mjeseci.

Članak 4.

Služba na Mačevom vrhu mora biti opremljena s jednim dalekozorom, jednom ažuriranom kartom Općine Lopar, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Služba na Mačevom vrhu dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Lopar i dijela otoka Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 6.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 7.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar, na broj telefona 775-175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 359-112.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 022-01/08-01/12

Ur. broj: 2169/02-03-08-03

Lopar, 1. kolovoza 2008.

POGLAVARSTVO OPĆINE LOPAR

Predsjednik Poglavarstva
Alen Andreškić, dipl. oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=569&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr