SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 31. Petak, 8. kolovoza 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

42.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi
za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 3.287.150,00 kn. sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1. program djelatnosti proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta 2.485.550,00 kn.

2. program djelatnosti proračunskog korisnika Gradske knjižnice Rab 401.600,00 kn.

3. program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi 400.000,00 kn.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2008.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava za korisnike iz članka 2. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe (u daljnjem tekstu: odjel) te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba.

Za proračunske korisnike izvješće podnosi najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Raba za 2008. godinu dužni su nadležnom odjelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2008. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu).

Korisnici pod točkom 3. članka 2. sredstva za kulturu dužni su do 1. ožujka 2009. godine nadležnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu, kojeg nadležni odjel dostavlja Poglavarstvu do 31. svibnja 2009. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/08-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-08-44

Rab, 1. kolovoza 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr