SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/4 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 08/08) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 18. srpnja 2008 godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 34/2004 i 22/06) dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

»Članka 8a.

Pravo na povlasticu oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa prema člancima 5. i 6. ove Odluke imaju vlasnici zemljišta koje se nalazi u Poduzetničkoj zoni K-1 u Vrbovskom, ako su to vlasništvo stekli pravnim poslom od Grada Vrbovskog i u navedenoj zoni će graditi proizvodne pogone, a što će rezultirati novim zapošljavanjem.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog da izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/08-01-25

Ur. broj: 2193-01-01/08-02

Vrbovsko, 18. srpnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr