SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

81.

Na temelju članka 22. stavak 1., a u svezi članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06) Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 10. lipnja 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije, na 107. sjednici 17. srpnja 2008., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športska luka Mrtvi kanal

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi razvitka dosadašnje djelatnosti mijenja se Odluka o davanju koncesije za luku posebne namjene - športska luka Mrtvi kanal (»Službene novine PGŽ« broj 18/00 i 18/05).

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi: »Koncesija se produžuje za 12 godina u svrhu razvitka dosadašnje djelatnosti i korištenja postojeće luke posebne namjene - športske luke Mrtvi kanal, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Športskog ribolovnog društva »Luben« Rijeka od svibnja 2008. godine.

Članak 3.

U članku 4. riječi »8 odnosno do 31. kolovoza 2008. godine«, zamjenjuju se riječima »20 godina odnosno do 31. kolovoza 2020. godine.«

Članak 4.

Na temelju ove Odluke sklopit će se II. dodatak ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene športska luka - Mrtvi kanal kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Dodatak ugovora o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/08-03/22

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-08-09

Rijeka, 17. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=567&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr