SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 28. Petak, 18. srpnja 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from RIJEKA 2472..2472

112.

Na temelju odredbe članka 107. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 15. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Rijeke

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke putem dugoročnog novčanog kunskog kredita u iznosu od 8.000.000,00 kn, s valutnom klauzulom u CHF, kod Erste&Steiermärkische bank d.d., za financiranje sanacije objekta vatrogasne postaje Vežica, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u CHF

Iznos kredita:

8.000.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

sukcesivno u 6 tranši, u periodu listopad 2008. do ožujka 2009. godine

Nominalna kamatna stopa:

tromjesečni LIBOR za CHF + 3,0 postotna poena godišnje

Efektivna kamatna stopa:

5,96%

Tromjesečni LIBOR (06.05.2008.)

2,80%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita:

5 godina

Dinamika otplate glavnice i kamate:

mjesečno, u 60 mjesečnih rata

Dospijeće prve rate:

zadnji dan u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit u cijelosti iskorišten

Naknada za odobrenje kredita:

Nema

Valutna klauzula:

u CHF, svi obračuni vrše se prema srednjem tečaju HNB

Ukupna cijena kredita:

9.295.172,31 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

5 bianco mjenica Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke s mjeničnim očitovanjem

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/08-01/66-120

Ur. broj: 2170-01-10-08-5

Rijeka, 15. srpnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr