SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 28. Petak, 18. srpnja 2008.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2456..2457

21.

Na temelju stavka 2. članka 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 48/07 i 15/08) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko poglavarstvo Grada Kraljevice, na 137. sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Grada Kraljevice za 2008. godinu

I.

Sredstva za rashode poslovanja i nabavu financijske imovine u okviru ukupnih sredstava Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 15/08) planiranih u Posebnom dijelu preraspodjeljuju se na sljedeći način:

tablica se nalazi u prilogu odluke

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu.

tablica se nalazi u prilogu odluke

 

III.

O donošenju ove Odluke Gradsko poglavarstvo će izvijestiti Gradsko vijeće u roku od 30 dana od donošenja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-02-08-10

Kraljevica, 10. srpnja 2008.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Josip Turina, v.r.

Odluka o preraspodjeli sredstava planira  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr