SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
10

14.

Na osnovi članka 26.a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 103/03 i 170/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 29. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine
na malo na području Općine Mošćenička Draga

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana, nedjeljom i neradnih dana te radno vrijeme štandova za vrijeme turističke sezone na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Turistička sezona na području Općine Mošćenička Draga traje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 3.

Prodavaonice smiju poslovati radnim danom, nedjeljom, dražvnim blagdanom i neradnim danom od 06,00 do 22,00 sata.

Prodavaonice smiju raditi jednokrartno i dvokratno prema odluci trgovca.

Članak 4.

Štandovi na kojima se obavlja sezonska prodaja roba smiju poslovati radnim danom, nedjeljom, državnim blagdanom i neradnim danom od 07,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

U dane održavanja pučkih veselica ili drugih zabavnih manifestacija, prodavaonice u mjestu održavanja, smiju poslovati u vremenu odobrenom za održavanje veselice, odnosno manifestacije.

Članak 6.

Općinsko vijeće na zahtjev trgovca smije odobriti i duže radno vrijeme od propisanog člankom 3. ove Odluke uz uvjet da poslovanje u ljetnom razdoblju ne otpočne prije 6,00 sati a završi u 23,00 sata, a u zimskom razdoblju završi u 21,00 sat.

Iznimno Općinsko vijeće može na zahtjev trgovca odobriti radno vrijeme od propisanog stavkom 1. ovog članka, ukoliko ocijeni da postoji interes Općine za rad trgovine od 00,00 do 24,00 sata i ukoliko postoje uvjeti za takav rad trgovca.

Ukoliko se utvrdi da rad trgovine sa produženim radnim vremenom, shodno stavku 1. i 2. ovog članka, remeti javni red i mir, Općinsko vijeće poništit će odobrenje i skratiti radno vrijeme sukladno odredbi iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.

Trgovac slobodno odlučuje o radnom vremenu prodavaonica u okviru odredbi članka 3. ove Odluke.

Članak 8.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu Općine (Upravni odjel) petnaest dana prije početka rada dostaviti Obrazac prijave radnog vremena.

Članak 9.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo Općine o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis roba i sl.) u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice.

Članak 10.

Odluka o radnom vremenu prodavaonica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 02/2002) prestaje važiti 31. prosinca 2003. godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 330-01/03-01/03

Ur. broj: 2156/03-03-1

M. Draga, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Potpredsjednik

dr. Dušan Rubinić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr