SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
GRAD CRES
17

17.

Na osnovu članka 19. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2008. godine donosi

DRUGU IZMJENU PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE GRADA CRESA ZA PERIOD 2008. DO 2010. GODINE

Članak 1.

U Projekciji proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2008. - 2010. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/08), članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Plan Proračunske potrošnje stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-01/08-1/10

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-8

Cres, 30. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

Druga izmjena Projekcije proračunske pot  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=10002&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr