SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
10

13.

Na osnovi stavka 5. članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobra (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Priomorsko-goranske županije, broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 22. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o visini spomeničke rente Općine Mošćenička Draga

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Općine Mošćenička Draga, a osobito:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente,

- način plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe kada su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Općine Mošćenička Draga.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 3.

Spomenička renta plaća se za obavljanje djelatnosti u nepokretnim objektima i kulturno-povijesnim cjelinama na području Općine Mošćenička Draga, kojima je nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Visina spomeničke rente za obavljanje gospodarske djelatnosti u pojedinačinim kulturnim dobrima i na području kulturno-povijesne cjeline Općine Mošćenička Draga iznosi 3,00 (tri) kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostrora u kojem se obavlja djelatnost.

V. NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Obveznik spomeničke rente koji u tijeku kalendarske godine počinje ili prestaje obavljati gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća spomeničku rentu samo za vremensko razdoblje u godini u kojem je obavljao gospodarsku djelatnost u nepokrertnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Ukoliko tijekom godine neki nepokretni objekt, naselje ili dio naselja dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline na području Općine Mošćenička Draga, obveznici spomeničke rente bit će u obvezi platiti spomeničku rentu za razdoblje u kojem su obavljali djelatnost u kulturnom dobru ili na području proglašene kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta za obavljanje djelatnosti za dio vremenskog razdoblja u godini obračunava se na način da se ukupni iznos spomeničke rente za cijelu godinu podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži s brojem dana u godini u kojem se obveznik nalazio u poslovnom prostoru unutar kulturnog dobra ili kulturno povijesne cjeline obavljajući svoju djelatnost.

Članak 6.

Ukoliko obveznik plaćanja spomeničke rente obavlja gospodarsku djelatnost na više mjesta (poslovnih jedinica) u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno-povijesnih cjelina u Općini Mošćenička Draga, spomeničku rentu plaća zasebno za svako odvojeno mjesto.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/10

Ur. broj: 2156/03-03-1

M. Draga, 22. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr