SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
78

78.

Na temelju članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/ 06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 10. srpnja 2008. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za predlaganje svečane pjesme Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za predlaganje svečane pjesme Primorsko-goranske županije kao radno tijelo Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik Povjerenstva je član Županijskog poglavarstva zadužen za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Članove Povjerenstva imenuje Županijsko poglavarstvo i to 3 člana iz reda stručnjaka iz područja glazbe različitih profila (akademski obrazovani glazbenici, skladatelji, muzikolozi, dirigenti, istaknuti članovi Hrvatske glazbene unije) i jednog člana iz Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«.

Članak 3.

Zadatak Povjerenstva je da:

. predloži najbolji način za odabir svečane pjesme,

. eventualno predloži tekst poznate pjesme ili cjelovitu skladbu (u integralnom obliku ili s izmjenama) za svečanu pjesmu,

. ukoliko predloži odabir svečane pjesme putem javnog natječaja, predloži tekst (pravila) javnog natječaja, obavi javni natječaj te nadzire njegovu provedbu,

. ukoliko predloži odabir svečane pjesme putem pozivnog natječaja, predloži skladatelje/tekstopisce kojim bi se uputio poziv, te predloži tekst (pravila) pozivnog natječaja i nadzire njegovu provedbu.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka o prijedlozima Povjerenstva odlučuje Županijska skupština.

Županijska skupština može donijeti odluku o neodabiru svečane pjesme.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Ured Županije.

Članak 5.

Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu u skladu s Odlukom o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 18/05 i 19/06).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/57

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 10. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr