SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 27. Petak, 11. srpnja 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
77

77.

Na temelju članka 35. točka 1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 28. točka 1., Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 10. srpnja 2008. godine donijela je

DUPUNU
STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Statutu Primorsko–goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), u članku 4., stavak 1., mijenja se i glasi:

»Primorsko-goranska županija ima grb, zastavu i svečanu pjesmu«.

Stavak 9., mijenja se i glasi:

»Uporaba i čuvanje grba i zastave te uporaba svečane pjesme uređuje se odlukom Skupštine«.

Članak 2.

Ova Dopuna Statuta stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/08-02/49

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 10. srpnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=565&mjesto=00001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr